Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 30 mei 2019

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Voorwaarden”) regelen uw relatie met de https://minigrowbox.com website (de “Service”) die wordt beheerd door Thingking BV, hierna “Minigrow” (“ons”, “ons” genoemd) wij”, of “onze”).

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Dienst gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot de Service.

Aankopen

Als u een product of service wilt kopen die via de Service beschikbaar is gesteld (“Aankoop”), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, waaronder, maar niet beperkt tot, uw factuuradres, uw verzendgegevens en uw PayPal-adres.

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om enige betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, geeft u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment om bepaalde redenen te weigeren of te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot: beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of dienst, fouten in uw bestelling of andere redenen.

Door een bestelling te plaatsen bij Minigrow aanvaardt u alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de wettigheid en legaliteit van de producten die naar u worden verzonden. We hebben geen informatie of kunnen geen uitspraken doen over de juridische status van een product in uw land. U aanvaardt de verantwoordelijkheid om uzelf te informeren over uw lokale wetten, import- en douanevoorschriften.

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken ons aanbod van producten en diensten op de Service voortdurend bij. De producten of diensten die beschikbaar zijn op onze Service kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie op de Service en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen en kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten niet garanderen. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle informatie die door Minigrow, via deze website, links van of naar andere websites of door haar medewerkers via telefoon, e-mail of andere communicatie wordt verstrekt, is louter voor educatieve en informatieve doeleinden. Dit mag nooit worden opgevat als een aanbeveling om specifieke actie te ondernemen. Gebruik van de informatie voor illegale activiteiten is op eigen risico.

Deze website en onze producten zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Geen verkoop aan minderjarigen, alleen aan volwassenen. 

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van een derde partij.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat onderworpen is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen is.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Minigrow.

Minigrow heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Minigrow niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk tussen ons hebben met betrekking tot de service.

Minigrow is gevestigd in Nederland en zal zich houden aan de regels van de Nederlandse wet. In sommige landen of staten is het verboden om bepaalde producten te importeren. Als u onze producten wilt bestellen, controleer dan uw lokale (douane)regels en wetten. Minigrow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het overtreden van lokale (douane)regels en wetten. Wij verzenden onze producten met de overweging dat deze niet in strijd met de wet door derden zullen worden gebruikt. Minigrow wil niemand aanmoedigen om de wet te overtreden. We willen ervoor zorgen dat iedereen die onze producten koopt verantwoordelijk is voor hun toekomstige promoties. Minigrow aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Minigrow kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist of onrechtmatig gebruik van de aangekochte producten. Minigrow kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden als de bestelde producten door de douane worden ingenomen omdat de regels of wetten van uw land of staat zijn overtreden. U kunt dan geen restitutie van uw geld vragen.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van tevoren te informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Garantie en ondersteuning

Garantie

De Minigrow producten zouden correct moeten werken. Mocht dit niet het geval zijn, dan helpen wij u verder. Je hebt binnen Europa 2 jaar garantie volgens de Europese wet.

Hoewel we zeer zorg dragen voor de kwaliteit van Minigrow-producten en de kwaliteit van de componenten, kan het gebeuren dat er kleine problemen zijn die de kernfunctionaliteit van Minigrowbox niet verminderen. Voorbeelden zijn een kleine kras of stoot op het oppervlak van de (binnenkant) van de Minigrowbox.

U heeft mogelijk geen recht op restitutie of garantie als het probleem klein is, zoals kleine krasjes of onregelmatigheden als gevolg van de productie of levering.

Ook kan het voorkomen dat sommige kleuren, onderdelen afwijken van de afbeeldingen op onze website, omdat het mogelijk is dat we om welke reden dan ook alternatieve onderdelen of componenten van andere leveranciers moeten gebruiken.

Als er iets niet goed werkt, passen we het volgende reparatie- en vervangingsproces toe:

1. Wij zullen u om een uitgebreide omschrijving van de storing vragen, zodat wij over de informatie beschikken om te kunnen bepalen hoe wij een oplossing kunnen bieden.

2. Bij deze eerste 'probleemherkenning' kunnen we je vragen om onderdelen van de Minigrowbox los te koppelen, zoals een kabel van een connector.

3. Zodra we hebben vastgesteld wat het probleem is, zullen we het onderdeel repareren nadat u het naar ons hebt verzonden, of u een nieuw onderdeel sturen ter vervanging. De keuze is uitsluitend aan Minigrow om te maken.

4. Als iets niet werkt vanwege een softwareprobleem of een probleem met de elektronische hardware, kunnen we u vragen een van de volgende acties uit te voeren:

A. Als het een hardware-gerelateerd probleem is; maak het verdachte onderdeel los en stuur het naar ons op (bijv. de besturingseenheid met display of het LEDPanel). Wij repareren of sturen je dan een nieuw onderdeel dat je zelf terug in de Minigrowbox moet plaatsen. Indien nodig zullen wij de nodige instructies geven.

B. Als het een software-gerelateerd probleem is, bieden we een software-upgrade die u nodig hebt om de software bij te werken met een werkende versie. Voor een software-update hebt u mogelijk een SD-kaart of Windows-pc nodig om het updateproces uit te voeren, waarvan wij aannemen dat dit uw verantwoordelijkheid is. Uiteraard zullen we de nodige instructies geven voor het geval dat nodig is.

5. We zijn niet verplicht om vervangende onderdelen te sturen gedurende de tijd die nodig is om het probleem te repareren of bij te werken.

6. Als het probleem is opgelost, wordt de zaak gesloten. Als het niet is opgelost, wordt het Minigrow-apparaat op een andere manier gerepareerd, bijvoorbeeld naar ons in Nederland verzonden waar we het Minigrow-apparaat repareren en naar u terugsturen.

De garantie dekt niet-werkende functionaliteit. Alle garantie vervalt als je zelf wijzigingen aanbrengt of als je de Minigrowbox niet gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in de Handleiding.

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via: info@minigrowbox.com of schrijf een brief naar: Minigrow, tav Customer Service, Koningsweg 2-30, 3762EC, Soest, Nederland.

nl_NLNL